PARKROYAL on Pickering tại Singapore

Nếu bạn quan tâm đến việc cứu trái đất mà còn thích nuông chiều bản thân, hãy ở tại KHU VƯỜN trên Pickering, Khách sạn