PARKROYAL on Pickering tại Singapore

Nếu bạn quan tâm đến việc cứu trái đất mà còn thích nuông chiều bản thân, hãy ở tại KHU VƯỜN trên Pickering, Khách sạn

Tòa nhà Quốc hội Singapore

Nằm ở ngã ba đường North Bridge Road và Stamford Road, Tòa nhà Quốc hội Singapore đặc biệt từ lâu đã là một trong những

Giáo đường Do Thái Maghain Aboth

Giáo đường Do Thái Maghain Aboth là một lời nhắc nhở về nguồn gốc đa văn hóa của Singapore. Được xây dựng vào năm 1878,