Hằng ngày người Singapore ăn gì?

Đã bao giờ bạn thắc mắc và tự hỏi những món ăn hằng ngày mà người Singapore vẫn thường thưởng thức không? Đảo quốc sư